Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

hop-dong-mua-ban-dat-viet-tay

Theo quy định, hợp đồng mua bán đất là văn bản theo mẫu có sẵn và cần được công chứng, chứng thực. Với trường hợp giao dịch bất động sản sử dụng hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay, không có sự xác nhận của cơ quan thẩm quyền sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro. Bài viết trả lời câu hỏi Hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay có hiệu lực pháp luật không? dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề này.

Thắc mắc của khách hàng

Cách đây 1 năm tôi có mua đất của một người hàng xóm, hợp đồng mua bán được viết giấy tay và không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Đến năm nay, người bán trốn tránh không giao đất cũng không trả lại tiền cho tôi. Tôi muốn hỏi hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không và trường hợp của tôi sẽ được giải quyết như thế nào? Cảm ơn luật sư.

Luật sư trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Văn phòng luật sư Dĩ An. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại Điều 167 và Điều 188 Luật đất đai năm 2013, điều kiện thực hiện giao dịch và hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể: 

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.
  • Hợp đồng chuyển nhượng bắt buộc phải được công chứng, chứng thực;

Căn cứ các quy định nêu trên, thì việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đảm bảo những điều kiện như đã nêu. Khi đã đủ điều kiện chuyển nhượng thì hợp đồng này phải được thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường. Như vậy, KHÔNG là câu trả lời đối với câu hỏi Hợp đồng mua bán đất bằng giấy tay có hiệu lực pháp luật không?

Hướng giải quyết dành cho bạn

Giữa bạn và người hàng xóm có chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng thông qua giấy viết tay. Vì không rõ bạn đã thực hiện được từ 2/3 nghĩa vụ hay chưa cho nên chúng tôi hỗ trợ giải quyết theo 2 trường hợp như sau:

– Thứ nhất, nếu như bạn đã trả đủ số tiền cho người hàng xóm hoặc trả tiền đủ từ 2/3 giá trị tiền thỏa thuận theo hợp đồng thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án công nhận giao dịch hợp pháp. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 129 BLDS năm 2015:

Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

– Thứ hai, nếu bạn chưa trả đủ số tiền đã thỏa thuận hoặc trả chưa đủ mức 2/3 nghĩa vụ thì khi này bạn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên giao dịch của bạn vô hiệu vì chưa đáp ứng điều kiện công chứng về mặt hình thức. Khi đó các bên có nghĩa vụ trao trả cho nhau những gì đã nhận và bạn nhận lại tiền đã trả cho bên bán đất.

Luật sư Tán Lê Thảo Duyên

Văn phòng luật sư Dĩ An Bình Dương