Biểu Mẫu

Cung cấp biểu mẫu, văn bản pháp luật, đơn thư chứng từ, mẫu đơn hành chính, đơn khởi kiện, đơn yêu cầu mới nhất.

  • Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.
  • Chức năng chính là hiển thị và cập nhật dữ liệu.
  • Tính năng chính là hiển thị và cập nhật dữ liệu.

Có 25 biểu mẫu. Trong đó, có 01 mẫu chung áp dụng đối với các hình thức văn bản hành chính có ghi tên loại, gồm: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

Liên hệ theo các hình thức dưới đây để được tư vấn pháp luật nhanh chóng hơn:

Hotline – Zalo: 0908 693 464.

Email: luatsudian@gmail.com

Tải Mẫu Đơn Ly Hôn Đơn Phương Mới Nhất 2024

Tải mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất. Luật sư hướng dẫn cách viết, [...]

Tải Mẫu Đơn Ly Hôn Thuận Tình Mới Nhất 2024

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất. Luật sư hướng dẫn cách viết, [...]

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC, ngày 07 tháng 4 năm 2017 (Giải đáp một số vấn đề [...]

Cam Kết Tự Phá Dỡ Công Trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh [...]

Đơn xin xóa án tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh [...]

Đơn xin nghỉ việc

Đơn xin nghỉ việc là mẫu đơn giúp người lao động xin thôi việc ở [...]

Đơn xin nghỉ phép

Nghỉ phép là một trong những quyền lợi của người lao động. Có không ít [...]