Xóa án tích cho người phạm tội dưới 18 tuổi

xoa-an-tich-nguoi-duoi-18

Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung thêm nhiều quy định mới. Trong đó có nhiều chính sách theo hướng khoan hồng với người chưa thành niên phạm tội. Chế định xóa án tích cho người phạm tội dưới 18 tuổi nằm trong những chính sách sửa đổi này.

Nhìn chung những quy định liên quan đến xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi bị kết án trong Bộ luật Hình sự năm 2015 được quy định theo hướng có lợi hơn. Bên cạnh đó còn thể hiện được đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta là khuyến khích, giúp người phạm tội tích cực cải tạo tốt, chấp hành tốt pháp luật, sớm tái hòa nhập cộng đồng để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

1. Các trường hợp được coi là KHÔNG CÓ ÁN TÍCH

Theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

Điều 107. Xóa án tích

1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;

c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.

2. Các trường hợp ĐƯƠNG NHIÊN được XOÁ ÁN TÍCH

Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.

Như vậy, mọi trường hợp có án tích đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án đều thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích chứ không có trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Ngoài ra, theo quy định mới, không còn việc Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho người được đương nhiên xóa án tích, mà giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Sở tư pháp) phải cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án.

3. Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Trên đây là nội dung tư vấn của  Luật sư Dĩ An – Bình Dương về việc xóa án tích cho người dưới 18 tuổi phạm tội. Hy vọng những thông tin trong bài viết hữu ích đối với bạn. Trong trường hợp cần luật sư giỏi tư vấn luật hình sự, bạn hãy liên hệ tới văn phòng luật của chúng tôi để được tư vấn miễn phí, hiệu quả và nhanh chóng. Xin chân thành cảm ơn!

– Văn phòng luật sư Dĩ An Bình Dương

– Địa chỉ: 107 đường GS14 (Võ Thị Sáu), K.P Tây B, P. Đông Hoà, T.X Dĩ An, Bình Dương.

– Điện thoại: 0908 693 464

– Email: luatsudian@gmail.com