Khung hình phạt cao nhất với người dưới 18 tuổi phạm tội

hinh-phat-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi

Thực trạng người dưới 18 tuổi phạm tội ở nước ta hiện nay không những tăng về số lượng mà còn tăng về mặt phức tạp. Vậy pháp luật hiện hành quy định xử lý như thế nào với hành vi phạm tội của họ?  Khung hình phạt cao nhất với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Bài viết dưới đây, luật sư Dĩ An sẽ giúp bạn tìm hiểu câu trả lời. Mời bạn đọc tham khảo.​

1. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Luật hình sự quy định, người chưa đủ 18 tuổi được gọi là người chưa thành niên. Ở lứa tuổi này, hầu như các em chưa đủ chín chắn để nhận thức được những hậu quả từ các hành vi vi phạm. Thế nên, tại Khoản 1 ĐIều 91 Bộ luật hình sự 2015:

1. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Người dưới 18 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp cần thiết. Khi xét thấy các biện pháp giáo dục, cải tạo không có nhiều tác dụng đối với nhóm đối tượng này thì các hình thức xử phạt hình sự sẽ được áp dụng.

2. Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Khi người dưới 18 tuổi phạm tội, thì chỉ bị áp dụng các hình phạt đã được quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Điều 98: Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

1. Cảnh cáo;

2. Phạt tiền;

3. Cải tạo không giam giữ;

4. Tù có thời hạn.

Theo quy định nêu trên và khoản 5 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015, thì “KHÔNG XỬ PHẠT TÙ CHUNG THÂN hoặc TỬ HÌNH đối với người DƯỚI 18 TUỔI phạm tội “.

3. Khung hình phạt cao nhất đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 quy định mức phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phải dựa theo độ tuổi, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Theo đó:

–  Với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức phạt cao nhất:

+ Không quá 18 năm tù nếu phạm vào điều luật có quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.

+ Không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật áp dụng quy định tù có thời hạn

–  Với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức phạt cao nhất:

+ Không quá 12 năm tù nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt chung thân hoặc tử hình

+ Không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật áp dụng quy định tù có thời hạn

Do đó, căn cứ quy định của pháp luật thì khung hình phạt cao nhất được áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội là  không quá 18 năm tù.

Tuy nhiên, khi một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội và có hành vi thực hiện trước, có hành vi thực hiện sau 18 tuổi thì sẽ được quy định như sau:

+ Nếu hình phạt của hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nặng hơn thì không quá 18 năm tù

+ Nếu hình phạt của hành vi phạm tội sau 18 tuổi nặng hơn thì áp dụng khung hình phạt của tội sau 18 tuổi gây ra.

Trong trường hợp này, nếu một người thực hiện có hành vi phạm tội trước và sau khi đủ 18 tuổi, khung hình phạt áp dụng cho tội sau 18 tuổi gây ra là tử hình thì người này sẽ bị áp dụng khung hình phạt là tử hình.

4. Liên hệ luật sư nhận tư vấn

Trên đây là nội dung tư vấn của  Luật sư Dĩ An – Bình Dương. Trong trường hợp các bạn có thắc mắc cần tư vấn về luật hình sự, thì gửi thông tin về địa chỉ email: luatsudian@gmail.com hoặc liên hệ tại website: luatsudian.com.

Xin chân thành cảm ơn!