Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

thoi-han-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là khoảng thời gian dùng để truy cứu hành vi phạm tội của một người. Khoảng thời gian này do Bộ luật hình sự quy định. Hết thời gian, người phạm tội không còn bị truy cứu nữa. Cụ thể như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết của Văn phòng luật Dĩ An dưới đây.

1. Quy định thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) thì thời hiệu được quy định như sau:

Điều 27: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;

c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Việc xác định tội phạm nào là tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không phức tạp, chỉ cần căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy. Cụ thể như sau:

Text

– Tội phạm ít nghiêm trọng: mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

– Tội phạm nghiêm trọng: mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

– Tội phạm rất nghiêm trọng: mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

– Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

a. Thời điểm để tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) thì thời điểm để tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

“… 3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.”

Căn cứ quy định nêu trên, thì “Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.”

• Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt từ một năm tù trở lên thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

• Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính; thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

b. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) thì không áp dụng thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp sau:

“Điều 28: Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây:

1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;

2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;

3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.”

2. Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Trên đây bạn vừa tìm hiểu thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật hình sự 2015. Trên thực tế, còn nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh thời hiệu này mà trong giới hạn của bài viết chưa thể trình bày hết được. Khi cần tìm hiểu thêm, bạn hãy liên hệ luật sư tư vấn luật hình sự tại Dĩ An để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả và miễn phí. Xin chân thành cảm ơn!

– Văn phòng luật sư Dĩ An Bình Dương

– Địa chỉ: 107 đường GS14 (Võ Thị Sáu), K.P Tây B, P. Đông Hoà, T.X Dĩ An, Bình Dương.

– Điện thoại: 0908 693 464

– Email: luatsudian@gmail.com