Chế độ thai sản là một trong những phúc lợi có trong luật bảo hiểm xã hội ( BHXH ). Người lao động có tham gia bảo hiểm sẽ nhận được phúc lợi này trong trường hợp người nữ mang thai. Cụ thể như thế nào thì mời bạn tham khảo bài viết Chế độ thai sản Bảo hiểm xã hội của chúng tôi dưới đây.

Quy định chế độ thai sản trong luật BHXH

1. Đối tượng

Người lao động quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 điều 2.

2. Điều kiện hưởng

 • a. Lao động nữ mang thai;
 • b.  Lao động nữ sinh con;
 • c.  Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • d.  Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;
 • đ. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • e. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Các trường hợp b,c,d phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp b, c được chỉ định nghỉ dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

3. Thời gian và mước hưởng

Tùy vào từng trường hợp mà thời gian nghỉ làm và mức hưởng chế độ thai sản là khác nhau. Cụ thể:

* Khám thai

Thời gian nghỉ:

 • Trong thời gian mang thai, lao động nữ được đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày;
 • Trường hợp xa cơ sở y tế hoặc thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày/1 lần khám thai.

Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc.

Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 24 ngày } * 100% * số ngày nghỉ.

* Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Thời gian nghỉ:

 • 10 ngày: nếu thai dưới 5 tuần tuổi;
 • 20 ngày nếu thai từ 5 đến dưới 13 tuần;
 • 40 ngày nếu thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi;
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần trở lên.

Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.

* Khi thực hiện biện pháp tránh thai

Thời gian nghỉ:

 • Đặt vòng tránh thai: nghỉ 7 ngày;
 • Triệt sản: nghỉ 15 ngày;

Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.

* Khi sinh con

Thời gian nghỉ:

– Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng, trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con nghỉ thêm 1 tháng.

Mức hưởng: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 100% x số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi.

– Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;
 • 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • 10 ngày nếu vợ sinh đôi, Sinh 3 trở lên, cứ 01 con nghỉ thêm 03 ngày;
 • 14 ngày nếu vợ sinh đôi phải phẫu thuật.

Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 24 ngày }x 100% x số ngày nghỉ.

4. Các lưu ý

4.1 Thời gian nghỉ việc trước và sau khi sinh không quá 6 tháng

Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.

Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết.

 • Con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;
 • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng.

4.2 Trường hợp sau khi sinh con, người mẹ chết

Tham gia BHXH Đối tượng hưởng Thời gian hưởng Mức hưởng
Cha Mẹ      
Không Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng Thời gian còn lại của mẹ Mức bq tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng của mẹ
Được nghỉ việc hưởng chế độ TS đối với thời gian còn lại của mẹ Mức bq tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha
Không Có nhưng không đủ điều kiện Cho đến khi con đủ 6 tháng Mức bq tiền lương các tháng đóng BHXH của mẹ
Có nhưng không đủ điều kiện Được nghỉ việc hưởng chế độ TS cho đến khi con đủ 6 tháng Mức bq tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha
Không Cho đến khi con đủ 6 tháng Mức bq tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

4.3 Thời gian đóng BHXH để tính điều kiện hưởng trợ cấp thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định.

Ví dụ: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017.

4.4 Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

4.5 Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con: mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh con khi có đủ điều kiện sau đây:

 • Sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng;
 • Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý;

Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định.

5. Chế độ đối với lao động nữ mang thai hộ

 1. Khám thai; Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý : tương tự lao động nữ đang đóng BHXH bắt buộc
 2. Thai sản: Nếu đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 (đóng đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) hoặc khoản 3 điều 31 Luật BHXH (đóng đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được trợ cấp thai sản.
 3. Nghỉ việc hưởng thai sản cho đến khi giao con nhưng không quá 6 tháng (nếu sinh 1 con). Trường hợp kể từ thời điểm sinh con đến thời điểm giao con hoặc thời điểm con chết chưa đủ 60 ngày thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi đủ 60 ngày.
 4. Nghỉ dưỡng sức Phục hồi sức khỏe.
 5. Chồng đang đóng BHXH vào quỹ OĐ, TS cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

6. Chế độ đối với lao động nữ nhờ mang thai hộ

Người mẹ nhờ mang thai hộ có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con thì được trợ cấp thai sản:

– Trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con  nếu lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện.

– Nếu lao động nữ (cả mang thai hộ và nhờ mang thai hộ) không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện đóng BHXH thì người chồng của người nhờ mang thai hộ có đóng BHXH sẽ được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

– Nghỉ việc hưởng thai sản từ thời điểm nhận con đến khi con đủ  6 tháng, nếu sinh đôi cứ thêm 1 con thì nghỉ thêm 1 tháng.

– Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc không đủ sức khỏe chăm sóc con chưa đủ 6 tháng tuổi thì người chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nếu không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ.

– Trường hợp con chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

 • Con dưới 2 tháng chết: nghỉ 4 tháng tính từ ngày con sinh;
 • Con trên 2 tháng chết: nghỉ 2 tháng tính từ ngày con chết;

7. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc sau khi hết thời gian hưởng chế độ sinh con hoặc sau khi sinh con mà con chết, sức khoẻ chưa hồi phục.

  Thời gian hưởng    Mức hưởng 01 ngày = 30% lương cơ sở
Sinh một lần từ 2 con 10 ngày
Sinh phẫu thuật 7 ngày
Trường hợp khác 5 ngày

Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội. Hi vọng những thông tin mà Luật sư Dĩ An chúng tôi cung cấp hữu ích với bạn. Trong trường hợp bạn có thắc mắc, cần được luật sư tư vấn luật BHXH miễn phí, bạn hãy liên hệ tới văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. Luật sư Tán Lê Thảo Duyên, người có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc, sẽ là người trực tiếp nghe và giải đáp các thắc mắc của bạn về chế độ thai sản cũng như các chủ đề khác liên quan tới bảo hiểm xã hội.

– Văn phòng luật sư Dĩ An Bình Dương

– Địa chỉ: 107 đường GS14 (Võ Thị Sáu), K.P Tây B, P. Đông Hoà, T.X Dĩ An, Bình Dương.

– Điện thoại: 0908 693 464

– Email: luatsudian@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn và mong được hợp tác!