LUẬT SƯ - DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Văn phòng luật sư uy tín

Tư vấn dịch vụ

Gọi ngay 0908 693 464

Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp


chế độ tai nạn lao động


Dù có làm bất kể ngành nghề nào thì tai nạn lao động vẫn có thể xảy ra. Điều này rất khó tránh khỏi trong cuộc sống hằng ngày. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động nói chung, chế độ tai nạn lao động được ban hành. Và hiện nay, chế độ này đang dần trở thành một trong những chính sách an sinh xã hội tốt nhất hiện nay. Hãy cùng Luật Dĩ An chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 

 

A. Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH năm 2006 không có thay đổi.

- Đến 1/7/2016, những nội dung về Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp trong Luật BHXH năm 2014 sẽ hết hiệu lực và sẽ thực hiện theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

* Ghi Chú:

- Tại nạn lao động: TNLĐ

- Bệnh nghề nghiệp: BNN

- Người lao động: NLĐ

 

B. Quy định pháp luật về chế độ tai nạn lao động

1. Điều kiện hưởng

Thế nào là tai nạn lao động

-   Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

-   Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

-  Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý);

-  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.
 

Thế nào là bệnh nghề nghiệp

-  Bị bệnh thuộc Danh mục BNN khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

-  Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh.
 

Điều kiện hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN:

a/ Trợ cấp một lần:

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%.

b/ Trợ cấp hàng tháng:

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên. 

c/ Trợ cấp phục vụ:

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt hoặc cụt, liệt 2 chi hoặc bị bệnh tâm thần.

 

2. Quyền lợi hưởng

* Giám định mức suy giảm khả năng lao động:

-  Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

-  Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

Giám định tổng hợp khi:

-  Vừa bị TNLĐ, vừa bị BNN hoặc

-  Bị TNLĐ nhiều lần hoặc

-  Bị nhiều BNN.
 

* Thời điểm hưởng trợ cấp:

-  Lúc người lao động điều trị xong  và ra viện;

-  Trường hợp bị thương tật hoặc bệnh tật tái phát thị người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động, thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
 

* Mức trợ cấp:

a/ Trợ cấp 1 lần:

- Tính theo tỷ lệ thương tật:

  1. Suy giảm 5%: Hưởng bằng 5 tháng lương tối thiểu chung.
  2. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung.

- Tính theo số năm đóng BHXH:

Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng tiền lương tiền công đóng BHXH; Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

b/ Trợ cấp hàng tháng:

- Tính theo tỷ lệ thương tật: 

  1. Suy giảm 31%: Hưởng bằng 30% tháng lương tối thiểu chung.
  2. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2%  tháng lương tối thiểu chung.

 - Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 % tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

* Lưu ý: Người được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng nghỉ việc được hưởng BHYT do quỹ BHXH đảm bảo.

c/ Trợ cấp phục vụ:
Ngoài mức hưởng quy định tại trợ cấp hàng tháng, hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.
d/ Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.
đ/ Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:
Người lao động bị TNLĐ, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được trợ giúp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.

 

* Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị TNLĐ, BNN:  

a/ Điều kiện: Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

b/ Thời gian nghỉ:

- Nghỉ 10 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

- Nghỉ 7 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% - 50%.

- Nghỉ 5 ngày/năm nếu suy giảm khả năng lao động từ 15% - 30%.

c/ Mức hưởng:

- Bằng 30% mức lương cơ sở/ngày.
 

C. Thủ tục hồ sơ

1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB).

3. Biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định.

4. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

6. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

  1. Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao có chứng thực).
  2. Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: trường hợp nộp bản chụp, đề nghị mang theo bản chính để đối chiếu.

 

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB).

3. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo (nếu có);

4. Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nếu có)

5. Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú (nếu có);

6. Giấy khám bệnh nghề nghiệp (nếu có);

7. Phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp (nếu có);

8. Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nếu có);

9. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

Lưu ý: trường hợp nộp bản chụp, đề nghị mang theo bản chính để đối chiếu.

 

3. Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát:

1. Hồ sơ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý.

2. Giấy ra viện sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (nếu có);

4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa.

Lưu ý: trường hợp nộp bản chụp, đề nghị mang theo bản chính để đối chiếu.

 

4. Hồ sơ giải quyết cho NLĐ giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB).

3. Biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định.

4. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

  1. Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông (bản sao có chứng thực).
  2. Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao có chứng thực).

5. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc Kết quả đo (nếu có);

6. Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu;

7. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

8. Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú (nếu có);

9. Giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu (nếu có);

10. Giấy khám bệnh nghề nghiệp (nếu có);

11. Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nếu có);

Lưu ý: trường hợp nộp bản chụp, đề nghị mang theo bản chính để đối chiếu

 

Ngày đăng: 06/10/2019
0908 693 464