Nghỉ phép là một trong những quyền lợi của người lao động. Có không ít các lý do dẫn tới việc người lao động cần xin nghỉ phép. Một vài ví dụ như: đi mừng cưới, bận việc gia đình, bận việc cá nhân,… Để nghỉ phép đúng quy định, người lao động cần gửi đơn xin nghỉ phép đầy đủ nội dung đến người quản lý.

Bạn đang cần tải mẫu đơn chuẩn nhất để thuận lợi cho việc nghỉ phép ở công ty. Mẫu đơn đầy đủ thông tin, trình bày rõ ràng. Bạn có thể tham khảo, tải và xem hướng dẫn cách viết đơn tại đây.

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………Nam/nữ:……………..

Ngày sinh: ……./………/………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………

Vị trí công tác:…………………………………………………….. Chức vụ:………………………….

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ……….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

    Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: ………………………………………………………………………………………………….

+ Nơi nghỉ phép: ……………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian nghỉ phép. Kính mong Ban Giám đốc Công ty xem xét chấp thuận

Trân trọng.

  ……, ngày  …… tháng …… năm 20……Người làm  đơn(ký và ghi rõ họ tên)


Ban Giám Đốc(Duyệt) Phòng Hành chính nhân sự(Xác nhận) Ý kiến Trưởng bộ phận(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu bằng cách click vào hình dưới đây: 


tai-xuong

2. Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép

Kính gửi

Như đã nêu ở trên, mẫu đơn này cần được gửi trực tiếp đến người quản lý. Vì vậy, trong phần Kính gửi, bạn cần nêu rõ:

– Tên công ty mà bạn đang làm việc;

– Chức vụ của người quản lý của bạn;

– Các phòng ban có liên quan: Phòng kế toán, phòng nhân sự,…

Thông tin người lao động – nhân viên

Điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn là điều cần thiết. Việc làm này giúp người quản lý biết chính xác bạn là ai, đang làm việc ở vị trí nào nếu trong cùng công ty mà có hai hoặc nhiều người trùng họ tên giống bạn.