LUẬT SƯ - DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Văn phòng luật sư uy tín

Tư vấn dịch vụ

Gọi ngay 0908 693 464

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi

Người chưa đủ 18 tuổi nếu phạm tội hình sự sẽ phải chịu hình thức xử phạt như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi. Bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thì bài viết dưới đây thích hợp để bạn tham khảo.
 

Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi
 

1. Những đặc điểm của người chưa thành niên phạm tội

Hành vi phạm tội của người chưa thành niên luôn chịu sự chi phối của đời sống tâm lý, đặc điểm cá nhân trong xã hội của họ. Dưới đây là một số những đặc điểm của người chưa thành niên phạm tội đã được tổng hợp, gồm:

- Thể chất và tâm sinh lý chưa phát triển đầy đủ;

- Trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống còn hạn chế

- Thiếu những điều kiện và bản lĩnh để tự lập

- Khả năng tự kiềm chế chưa cao

- Có xu hướng muốn tự khẳng định, được đánh giá, được tôn trọng

- Dễ tự ái, tự ti, hiếu thắng và thiếu kiên nhẫn

- Nhiều hoài bão nhưng thiếu thực tế

- Dễ bị kích động, lôi cuốn nhưng dễ thay đổi, uốn nắn

Để có thể giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội, nói dễ không dễ mà nói khó cũng không khó. Vấn đề này cần có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, dạy bảo từ phía gia đình và người thân. 

Với quan điểm nhất quán trong việc bảo vệ trẻ em, các quy định của pháp luật hình sự đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với những trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội, nhất là đối tượng trẻ em (dưới 16 tuổi) vi phạm pháp luật.

2. Nguyên tắc xử lý chung

- Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi (khoản 1 Điều 91);

- Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa (khoản 4 Điều 91);

- Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa (khoản 6 Điều 91).

Các nguyên tắc trên được đưa ra để đảm bảo tính nhân đạotạo cơ hội cho những người chưa thành niên được giáo dục, cảm hóa, sửa chữa lỗi lầm.

3. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi

Kế thừa các quy định trước đây của Bộ luật Hình sự thì người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, Bộ luật Hình sự phân loại ra hai nhóm để có chính sách hình sự khác nhau, đó là nhóm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và nhóm từ đủ 16 tuổi trở lên.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau:

Điều 12: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

So với Bộ luật hình sự năm 1999 thì Bộ luật Hình sự năm 2015 không sửa đổi về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 16 tuổi trở lên nhưng có sửa đổi lớn về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cụ thể, thay vì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đối với bất kỳ tội danh nào thì với quy định mới, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong 28 điều, đó là các điều: 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng sửa đổi phạm vi chịu trách nhiệm của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội theo hướng thu hẹp hơn. Cụ thể là theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Bộ luật hình sự năm 2015:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

4. Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư Dĩ An - Bình Dương về vấn đề phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên dưới 18 tuổi. Trong trường hợp các bạn có thắc mắc cần tư vấn pháp luật hình sự, các bạn có thể gửi thông tin về địa chỉ email: luatsudian@gmail.com hoặc liên hệ tại website: luatsudian.com.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày đăng: 18/10/2019
0908 693 464