Người vay nợ chết, chủ nợ tìm ai để đòi?

nguoi-vay-no-chet

Trường hợp người vay nợ chết thì khoản nợ đã vay không được xem là hết. Theo quy định, khoản nợ này sẽ do người hưởng thừa kế trả nhưng đòi hỏi phía người cho vay cần nộp đơn yêu cầu tòa án ra quyết định. Bài viết trả lời câu hỏi Người vay nợ chết chủ nợ tìm ai để đòi? dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề này.

1. Chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015 về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, khi người vay tiền đã chết thì nghĩa vụ trả nợ sẽ do những người thừa kế tài sản của người này thực hiện, bao gồm: người thừa kế theo di chúc nếu người mất để lại di chúc; người thừa kế theo pháp luật nếu người mất không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp.

Do đó, khi người vay tiền chết, chủ nợ có thể yêu cầu những người thừa kế của người vay tiền đã chết thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, những người này chỉ chịu trách nhiệm trả nợ thay người chết trong phạm vi tài sản mà họ được hưởng thừa kế. Nếu những người có nghĩa vụ trả nợ, mà không thực hiện việc trả nợ thì có quyền khởi kiện ra tòa án để đòi lại quyền, lợi ích chính đáng của mình.

2. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Theo khoản 3, Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ quy định nêu trên trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm người vay nợ chết, chủ nợ phải thực hiện quyền khởi kiện yêu cầu người thừa kế trả nợ, trường hợp này chỉ chỉ áp dụng trong trường hợp người chết có để lại di sản. Hết thời hạn 03 năm mà chủ nợ không khởi kiện, thì sẽ xác định là chủ nợ không thể đòi lại khoản nợ đó, trừ trường hợp người thừa kế tự nguyện trả nợ.

3. Liên hệ luật sư nhận tư vấn

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi người vay nợ chết chủ nợ tìm ai để đòi của Văn phòng luật sư Dĩ An. Trong trường hợp, bạn có những câu hỏi khác cần được giải đáp, ở khu vực Bình Dương, bạn hãy liên hệ luật sư tư vấn thừa kế tại Dĩ An qua số Hotline 0908 693 464. Luật sư Tán Lê Thảo Duyên, người có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc sẽ hỗ trợ, trả lời câu hỏi của bạn một cách nhanh chóng, chính xác nhất.