LUẬT SƯ - DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Văn phòng luật sư uy tín

Tư vấn dịch vụ

Gọi ngay 0908 693 464

Người mất năng lực hành vi dân sự

Người mất năng lực hành vi dân sự có thể do bị tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể làm chủ được nhận thức, làm chủ hành vi của mình. Với những trường hợp xác lập giao dịch dân sự với một người bị mất năng lực hành vi dân sự thì hậu quả có thể sẽ là rất lớn.

 

quy định người mất năng lực hành vi dân sự

 

1./ Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự?

Để trả lời câu hỏi này, bạn căn cứ vào quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015: 

Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, khi một người có các dấu hiệu rối loạn về nhận thứckhông thể điều khiển các hành vi của mình gây ra có thể ảnh hưởng đến các hành vi, suy nghĩ của cá nhân; họ có thể gây ra các thiệt hại lớn về tài sản, sức khỏe, tính mạng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế, thì người đại diện có yêu cầu đến Toà án yêu cầu tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự.

Xác định một người mất năng lực hành vi dân sự

Để xác định một người mất năng lực hành vi dân sự, thì phải có kết luận của cơ quan giám định pháp y tâm thần, và trên cơ sở đó Toà án sẽ ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự.

Giao dịch của người mất năng lực hành vi dân sự

Khoản 2 Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015, mọi giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Người đại diện hợp pháp được quy định tại Điều 136 luật dân sự 2015

Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Nếu giao dịch của người mất năng lực hành vi dân sự không do người đại diện hợp pháp thực hiện sẽ bị tòa án tuyên bố vô hiệu, giao dịch đã thực hiện sẽ được hoàn trả về trạng thái ban đầu. (Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Hủy quyết định mất năng lực hành vi dân sự

Trường hợp khỏi bệnh, đã khôi phục năng lực hành vi dân sự của cá nhân thì có thể yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định đã tuyên bố bị mất năng lực hành vi dân sự trước đó. Tuy nhiên, phải có căn cứ chứng minh khỏi bệnh theo quy định của pháp luật.

 

2./ Liên hệ nhận tư vấn từ luật sư

Bên cạnh các thông tin trên, bạn cũng nên lưu ý thêm, người mất khả năng hành vi dân sự không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội (Theo điều 21 Luật hình sự 2015).

Để biết thêm các thông tin khác liên quan tới người mất năng lực hành vi dân sự hoặc cần tư vấn về luật dân sự, bạn hãy liên hệ tới Văn phòng luật sư Dĩ An qua số Hotline 0908 693 464. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ngày đăng: 10/12/2019
0908 693 464