Người khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi không thuộc các trường hợp bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm đối tượng này phải thực hiện và chịu trách nhiệm như một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì rất bất hợp lý. Do đó, việc bổ sung thêm đối tượng này là một điều cần thiết.

1./ Quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 23 của Bộ luật dân sự năm 2015: 

Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Nhóm người này gồm những ai?

Theo quy định trên người đã thành niên không đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi

– Do tình trạng thể chất gồm những người cao tuổi.

– Về mặt tinh thần, gồm:

  • Những người bị mắc rối loạn tâm thần nhẹ.
  • Bị bệnh đao.
  • Bị bệnh tơcnơ.
  • Và một số loại bệnh khác.

Thẩm quyền quyết định một người bị khó khăn nhận thức

Tòa án sẽ đưa ra quyết định một người bị khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi khi có đơn yêu cầu và có giấy giám định pháp y tâm thần.

Ai có thể gửi đơn yêu cầu lên tòa án?

Là những người có quyền và lợi ích liên quan tới nhóm người này.

Giao dịch dân sự của người gặp khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi

Tòa án sẽ chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Qua đó, các giao dịch dân sự theo pháp luật sẽ do người dám hộ đại diện thực hiện.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người gặp khó khăn trong nhận thức

Theo quy định tại khoản 2 điều 23 luật dân sự 2015, khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố này.

2./ Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Trên đây là những thông tin cơ bản được luật sư chia sẻ. Để biết thêm các thông tin khác liên quan tới nhóm đối tượng này hoặc cần tư vấn luật dân sự miễn phí ở Dĩ An, bạn hãy liên hệ tới Văn phòng luật sư Dĩ An qua số Hotline 0908 693 464. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chân thành cảm ơn và mong được hợp tác.