Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

nguoi-bi-han-che-nang-luc-hang-vi-dan-su

Những người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là những người thuộc đối tượng không thể tự mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. Họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nhưng tự hạn chế năng lực hành vi dân sự là do nghiện ma túy, thuốc lắc, heroin, nghiện các chất kích thích như rượu, bia…

Chú thích: Năng lực hành vi dân sự (NLHVDS)

1./ Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự

Theo quy định tại Điều 24 của Bộ luật dân sự năm 2015: 

Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự

1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thẩm quyền ra quyết định hạn chế NLHVDS

Tòa án sẽ ra quyết định này.

Ai có quyền gửi đơn yêu cầu?

Là những người có quyền và lợi ích có liên quan, người đại diện hợp pháp của họ đối với những người nghiện các chất ma túy, các chất kích thích không thể làm chủ và điều khiển được hành vi của mình.

Giao dịch dân sự của người bị bạn chế NLHVDS

Đối với người bị hạn chế NLHVDS thì họ tự hạn chế chứ không bị mất hết NLHVDS của mình. Thế nên họ vẫn có thể tự mình tham gia được một số giao dịch dân sự nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của họ như mua quần áo, mua đồ ăn…

Các giao dịch dân sự của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà tài sản là bất động sản thì phải thông qua người đại diện trừ các trường hợp mà pháp luật cho phép họ tự thực hiện giao dịch. Căn cứ quy định tại điều 136 luật dân sự 2015, người đại diện theo pháp luật của cá nhân, gồm:

  • Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
  • Người đại diện theo pháp luật được Tòa án chỉ định.

Hủy bỏ quyết định hạn chế NLHVDS

Khi những người này đã khôi phục NLHVDS đầy đủ thì có thể yêu cầu tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định trước đó đã tuyên là người đó bị hạn chế NLHVDS nếu không còn căn cứ nào nữa để tuyên người đó bị hạn chế NLHVDS theo quy định của pháp luật.

2./ Liên hệ nhận tư vấn từ luật sư

Trên đây là những thông tin cơ bản được luật sư chia sẻ. Để biết thêm các thông tin khác liên quan tới nhóm đối tượng này hoặc cần luật sư tư vấn về luật dân sự, bạn hãy liên hệ tới Văn phòng luật sư Dĩ An qua số Hotline 0908 693 464. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chân thành cảm ơn và mong được hợp tác.