LUẬT SƯ - DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Văn phòng luật sư uy tín

Tư vấn dịch vụ

Gọi ngay 0908 693 464

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Trong tất cả các giao dịch dân sự luôn đòi hỏi những cá nhân tham gia phải có đủ năng lực hành vi dân sự. Bởi người có đủ năng lực hành vi dân sự mới có đủ quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch nêu trên. Đồng thời, người đó có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Để tìm hiểu thêm về năng lực hàng vi dân sự của cá nhân theo luật dân sự 2015, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Văn phòng luật sư Dĩ An.

 

năng lực hành vi dân sự

 

1. Khái niệm năng lực hành vi dân sự

Theo quy định tại Điều 19 của Bộ luật dân sự năm 2015: 

Điều 19. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Có thể hiểu, năng lực hành vi dân sự là khái niệm phản ánh tư cách chủ thể của một cá nhân khi cá nhân đó có thể xác lập, thực hiện, chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ dân sự. Trừ những trường hợp không đủ năng lực hành vi dân sự do nhiều yếu tố và đã được pháp luật quy định, những ai khi đủ 18 tuổi trở lên đều là những người có đủ năng lực hành vi dân sự.

 

2. Các mức độ năng lực hành vi dân sự 

Các quy định của pháp luật hiện nay khi phân biệt các mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân về cơ bản dựa trên yếu tố độ tuổi. Ngoài ra, trong một số trường hợp là dựa vào những yếu tố khác của mỗi cá nhân. Có thể chia năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo 06 mức độ sau:

- Mức độ 1: Người không có năng lực hành vi dân sự

Có thể hiểu người không có năng lực hành vi dân sự là người không thể tự mình xác lập, thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Mọi việc xác lập và thực hiện bất kỳ một giao dịch nào đều do người đại diện xác lập thay người chưa thành niên thực hiện và chịu trách nhiệm trách pháp luật khi có thiệt hại do người chưa thành niên gây ra.

- Mức độ 2: Người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

Người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự là người từ đủ từ mười tám tuổi trở lên, nếu không thuộc các trường hợp của pháp luật quy định khi có quyết định của tòa án về việc họ bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà tự mình không thể thực hiện giao dịch dân sự.

- Mức độ 3: Người có năng lực hành vi dân sự một phần

Người có năng lực hành vi dân sự một phần có thể hiểu là người ở độ tuổi từ đủ 6 tu ổi đến chưa đủ 18 tuổi. Những người thuộc mức độ này chỉ có thể tự mình xác lập và thực hiện một số giao dịch. Phần lớn các giao dịch phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

- Mức độ 4: Người mất năng lực hành vi dân sự

Người mất năng lực hành vi dân sự, là người bị Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Sau khi người này bị tòa án tuyên là người đó bị mất năng lực hành vi dân sự thì họ không thể xác lập thực hiện các giao dịch dân sự của mình phải thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật thực hiện thay.

- Mức độ 5: Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhưng họ bị Tòa án ra quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, do họ nghiện ma túy đá, thuốc lắc, heroin, nghiện các chất kích thích như rượu, bia…dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì họ tự hạn chế năng lực hành vi dân sự của mình mà họ không bị mất hết năng lực hành vi dân sự nên họ vẫn có thể tự mình tham gia được một số giao dịch dân sự nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của họ như mua quần áo, mua đồ ăn…

- Mức độ 6: Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Người có khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi là những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhưng họ bị Tòa án ra quyết định tuyên bố có khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi.

Người giám hộ sẽ là người đại diện cho người có khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi để xác lập các giao dịch dân sự có liên quan đến những người này.

 

3. Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Trên đây là những thông tin cơ bản về năng lực hành vi dân sự theo luật dân sự 2015 mà Văn phòng luật Dĩ An muốn gửi đến bạn. Hi vọng nội dung của bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Trong trường hợp bạn cần luật sư tư vấn luật dân sự tại Dĩ An giải đáp thêm một số thắc mắc, bạn hãy liên hệ tới Văn phòng luật chúng tôi theo thông tin phần liên hệ ở cuối website. Chân thành cảm ơn và mong được hợp tác!

Ngày đăng: 02/07/2020
0908 693 464