Tải Mẫu Đơn Ly Hôn Thuận Tình Mới Nhất 2024

don-ly-hon-thuan-tinh

Hiện nay, khi yêu cầu ly hôn tuỳ từng trường hợp mà đương sự sẽ nộp đơn ly hôn theo hình thức ly hôn đơn phương hay hình thức ly hôn thuận tình. Trong trường hợp cả hai vợ chồng bạn cùng thống nhất được việc ly hôn, thì sẽ xác định là THUẬN TÌNH LY HÔN. Khi đó bạn sẽ chuẩn bị đơn ly hôn thuận tình, trong trường hợp này bạn sẽ sử dụng mẫu ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình 2024

Mẫu số 92-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

tai-xuong

Có thể bạn sẽ quan tâm danh mục: ⇒ Toàn Bộ Hồ Sơ Thủ Tục Ly Hôn Mới Nhất.

Hướng dẫn sử dụng đơn ly hôn thuận tình mẫu số 92-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

don-ly-hon-thuan-tinh
Minh họa 2 người đang thảo luận và thống nhất soạn đơn ly hôn thuận tình

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

don-thuan-tinh-ly-hon
Hai người tháo nhẫn cưới minh họa trường hợp thống nhất làm đơn thuận tình ly hôn

Hướng dẫn chi tiết viết đơn, điền đơn ly hôn thuận tình

Vì khi thuận tình ly hôn được xem là một việc dân sự, nên sẽ cùng sử dụng chung với các việc dân sự khác. Chính vì vậy, khi nhìn vào mẫu đưn yêu cầu nêu trên sẽ rất khó hiểu và cảm thấy rất phức tạp. Nếu bạn đọc và chưa biết sẽ viết như thế nào sau khi đọc hết mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thì hãy tham khảo phần hướng dẫn viết đơn được Tuệ Tâm Pháp chia sẻ dưới đây:

Mục (1) phía dưới ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ: vì các bạn đang làm thủ tục ly hôn thuận tình, nên tại mục này các bạn sẽ ghi “V/v: ly hôn thuận tình”.

Tại mục (2) – mục Kính gửi: khi thuận tình ly hôn, các bạn sẽ được quyền lựa chọn Toà án nơi cư trú của bên vợ hoặc bên chồng đều được (đối với hồ sơ không có yếu tố nước ngoài, thì Toà án cấp huyện – Hồ sơ có yếu tố nước ngoài thì TAND cấp tỉnh).

Ví dụ: Nếu vợ sống ở Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương còn chồng sống ở Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, thì 2 vợ chồng bạn có thể ghi như sau:

 • KHÔNG có yếu tố nước ngoài:
  • Lựa chọn nộp tại Toà án nơi cư trú của vợ sẽ ghi “Toà án nhân dân thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương”
  • Lựa chọn nộp tại Toà án nơi cư trú của chồng sẽ ghi “Toà án nhân dân thành phố Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh”
 • CÓ yếu tố nước ngoài:
  • Lựa chọn nộp tại Toà án nơi cư trú của vợ sẽ ghi “Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương”
  • Lựa chọn nộp tại Toà án nơi cư trú của chồng sẽ ghi “Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”

Tại mục Họ tên người yêu cầu: khi thuận tình ly hôn, cả 02 vợ chồng cùng được xác định là người yêu cầu, nên các bạn ghi thông tin cụ thể của vợ và chồng. Thông tin bao gồm: Họ và tên; Năm sinh; Địa chỉ nơi đang cư trú; Số điện thoại; Địa chỉ thư điện tử (nếu có).

don-ly-hon-thuan-tinh
Minh họa cảnh một gia đình 4 người nhưng vợ chồng đồng ý làm đơn ly hôn thuận tình

Tại mục trình bày với Toà án: các bạn sẽ ghi thông tin Toà án nhân dân theo mục kính gửi (như hướng dẫn bên trên).

Ví dụ: nếu tại mục kính gửi các bạn ghi “Toà án nhân dân thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương”, thì tại mục trình bày các bạn sẽ ghi như sau: “Chúng tôi xin trình bày với Toà án nhân dân thành phố Dĩ An việc như sau”.

Sau đó các bạn trình bày nội dung liên quan đến yêu cầu ly hôn của mình. Thông thường các nội dung trình bày sẽ có các mục như sau:

 • Thời điểm bắt đầu sống với nhau, có đăng ký kết hôn hay không (nếu có đăng ký kết hôn thì ghi thêm thông tin theo Giấy đăng ký kết hôn số …… được đăng ký tại UBND ….. nào.
 • Trong quá trình chung sống có con chung hay không (nếu có thì có mấy con; ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con chung).
 • Trong quá trình chung sống có tạo lập tài sản chung hay không (nếu có thì liệt kê từng tài sản chung và thông tin về Giấy tờ chứng minh tài sản chung).
 • Trong quá trình chung sống có nợ chung hay không (nếu có thì liệt kê từng khoản nợ chung và thông tin về giấy tờ chứng minh nợ chung).
 • Sau đó trình bày lý do muốn ly hôn.

Lưu ý: Nếu 02 vợ chồng có tài sản chung, có nợ chung, nhưng tự thoả thuận hoặc không yêu cầu Toà án giải quyết thì KHÔNG cần trình bày nội dung này.

tu-van-soan-don-ly-hon-thuan-tinh
Luật sư tư vấn cho người chồng về việc soạn đơn ly hôn thuận tình

Tại mục Những vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết: Trong một vụ việc ly hôn thì có 04 yêu cầu có thể được Toà án giải quyết, bao gồm: về hôn nhân, về con chung, về tài sản chung và về nợ chung. Sau khi các bạn trình bày nội dung ly hôn, thì các bạn sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể của mỗi nội dung. Cụ thể như sau:

 • Về hôn nhân: chúng tôi đề nghị được ly hôn
 • Lý do: mục đích hôn nhân không đạt được.
 • Về con chung:
  • Nếu KHÔNG có con chung: thì ghi “không có con chung”
  • Nếu CÓ con chung: ghi rõ ai sẽ là người nuôi con và người kia có cấp dưỡng hay không, nếu cấp dưỡng thì ghi cụ thể số tiền cấp dưỡng mỗi tháng là bao nhiêu. (Lưu ý, nếu con đã đủ 7 tuổi trở lên, thì sẽ ghi thêm “chúng tôi tôn trọng quyết định của con”).
 • Về tài sản chung:
  • Nếu KHÔNG có tài sản chung: thì ghi “không có tài sản chung”
  • Nếu CÓ tài sản chung (nhưng KHÔNG muốn yêu cầu Toà giải quyết): thì ghi “không yêu cầu Toà án giải quyết”
  • Nếu CÓ tài sản chung (và muốn yêu cầu Toà giải quyết): thì ghi rõ việc chia tài sản chung mà 02 bên đã thống nhất.
 • Về nợ chung:
  • Nếu KHÔNG có nợ chung: thì ghi “không có nợ chung”
  • Nếu CÓ nợ chung (nhưng KHÔNG muốn yêu cầu Toà giải quyết): thì ghi “không yêu cầu Toà án giải quyết”
  • Nếu CÓ nợ chung (nhưng muốn yêu cầu Toà giải quyết): thì ghi rõ số tiền nợ chung mỗi người phải trả

Tại mục “Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên” và mục “Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên”: các bạn bỏ nội dung này, khi soạn đơn ly hôn. Những nội dung này thường được ghi đối với các việc dân sự khác.

tu-van-soan-don-ly-hon-thuan-tinh
Luật sư tư vấn cho người vợ việc soạn đơn ly hôn thuận tình

Tại mục Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: những người liên quan có thể là các chủ nợ đối với các khoản nợ chung, những người đồng sở đối với tài sản chung của vợ chồng, hoặc trường hợp tài sản chung đang thế chấp tại Ngân hàng thì Ngân hàng cũng sẽ là người có liên quan. Tuỳ từng trường hợp cụ thể là có hoặc không có người có liên quan. Nếu không có những người có liên quan, thì các bạn bỏ nội dung này.

Tại mục Thông tin khác: thường trong việc ly hôn thuận tình sẽ không phát sinh nội dung này, nên các bạn bỏ mục này khi soạn đơn.

Tại mục Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có: Đối với hồ sơ ly hôn sẽ có những danh mục sau:

 • Giấy đăng ký kết hôn (Bản chính) – nếu bạn không có bản chính mà sử dụng bản trích lục, thì các bạn thay đổi mục (Bản chính) thành (Bản trích lục);
 • Căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) (Bản sao y)
 • Hộ khẩu (Bản sao y) – nếu bạn nộp theo số đăng ký tạm trú thì thay đổi “Hộ khẩu” thành “Sổ/Giấy tạm trú”
 • Giấy khai sinh (Bản sao) – nếu có con chung
 • Giấy tờ đăng ký về tài sản chung, ghi rõ tên từng loại giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp (nếu có tài sản chung và yêu cầu Toà án giải quyết)
 • Giấy tờ về nợ chung (nếu có nợ chung và yêu cầu Toà án giải quyết)

Liên hệ nhận tư vấn về đơn thuận tình ly hôn

Trên đây là mẫu đơn ly hôn thuận tình và hướng dẫn viết đơn ly hôn thuận tình mới nhất. Nếu gặp khó khăn cần tư vấn thêm, các bạn hãy liên hệ tới Công ty luật Tuệ Tâm Pháp để được hỗ trợ tận tình 24/7.

Zalo: 0908 693 464

Luật sư hỗ trợ trọn gói thông qua Dịch vụ ly hôn nhanh ở HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *