LUẬT SƯ - DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Văn phòng luật sư uy tín

Tư vấn dịch vụ

Gọi ngay 0908 693 464

Thanh lý xe công ty cần công chứng hợp đồng không?

Công chứng hợp đồng mua bán đất ở đâu?

Người vay nợ chết, chủ nợ tìm ai để đòi?

Chứng thực sơ yếu lý lịch có cần về nơi thường trú?

Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

Thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Công ty không thông báo khi hết hạn HĐLĐ thì xử lý như thế nào?

Phân chia di sản thừa kế khi có người thừa kế định cư ở nước ngoài?

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH?

0908 693 464