Khi chứng thực sơ yếu lý lịch, chúng ta có thể lựa chọn một trong các cơ quan, tổ chức thuộc UBND, phòng tư pháp hoặc văn phòng hành nghề công chứng để làm thủ tục mà không cần phải về nơi thường trú miễn là thuận tiện.

Chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân chỉ chứng thực chữ ký

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015 quy định thủ tục chứng thực chữ ký được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký

4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật;

d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 23 đã nêu rõ việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1520 do Cục Quản hộ tịch-Quốc tịch-Chứng thực ban hành năm 2014 thì UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.

Bên cạnh đó, Công văn số 873 Cục quản hộ tịch-Quốc tịch-Chứng thực ban hành năm 2017 về chứng thực sơ yếu lý lịch cũng quy định, UBND xã, phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định… của Đảng, Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân, mà chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên sơ yếu lý lịch.

Địa điểm chứng thực sơ yếu lý lịch

Vậy, hiện nay với cá nhân chỉ chứng thực chữ ký, không phải chứng thực nội dung.

Do đó, người có nhu cầu thì có thể thực hiện tại cơ quan, tổ chức sau:

– UBND cấp xã bất kỳ không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú hay nơi đăng ký tạm trú.

– Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, quận; thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng.

Liên hệ nhận tư vấn miễn phí

Như vậy, với câu hỏi chứng thực sơ yếu lý lịch có cần về nơi cư trú không? Thì câu trả lời là không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể đến một trong những cơ quan nêu ở trên tại bất kỳ địa phương nào để thực hiện việc chứng thực chữ ký, hoàn tất thủ tục.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Văn phòng luật sư Dĩ An muốn gửi đến bạn. Trường hợp bạn cần được giải đáp nhiều hơn, bạn có thể liên hệ luật sư tư vấn luật dân sự tại Dĩ An qua số Hotline 0908 693 464. Luật sư Tán Lê Thảo Duyên, người có trên 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tư vấn luật sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng.